Գլխավոր > Օրենք և կանոնադրություն
 

Օրենք և կանոնադրություն

Այստեղ դուք կարող եք գտնել Հայաստանում գործող օրենքների վերաբերող տեղեկություններ:
Տեքստերը տրամադրված են PDF ձևաչափով:

Մաքային ուղեցույց

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.

www.customs.am

 

 Հարկային ուղեցույց

 

Հարկերի մասին օրենքներ

Հարկերի մասին

Շահութահարկի մասին

Եկամտային հարկի մասին

 

Ավելացված արժեքի մասին

Գույքահարկի մասին

Ակցիզային հարկի մասին

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.

www.taxservice.am

www.taxinfo.am

 

Ֆինանսական կազմակերպությունների մասին օրենքներ

Վարկային կազմակերպությունների մասին

Բանկային գաղտնիքի մասին

Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների մասին

Բանկերի և բանկային գործունեության մասին

Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին


Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.

www.cba.am


Մտավոր սեփականության մասին օրենքներ

Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին

Գյուտերի օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին

Արտոնագրերի մասին

Ֆիրմային անվանումների մասին

 

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.
www.aipa.am


Մրցակցության մասին օրենքներ

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին

Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին

Գովազդի մասին

 

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.
www.competition.am


Առևտրային և ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին օրենքներ

Բաժնետիրական ընկերության մասին

Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման մասին

 

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.

www.parliament.am
www.arlis.am

 

Ֆինանսատնտեսական օրենքներ

Օտարերկրյա ներդրումների մասին

 Օտարերկրացիների մասին

Լիցենզավորման մասին

Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին

Հաշվապահական հաշվառման մասին


Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք այցելել.
www.cba.am
www.mineconomy.am
www.gov.amՎերադարձ
ՄիջոցառումներՀայտարարություններՕրենք և կանոնադրությունՄամուլԿապՀՏՀԿայքի քարտեզ